Montáže hromosvodů

Provádíme montáže hromosvodů dle platných norem ČSN. Nabízíme komplexní servis od tvorby projektové dokumentace, přes vypracování cenové kalkulace, dodání materiálu, samotné montáže, až po vydání revizní zprávy.

Hromosvody montujeme na všechny typy staveb (rodinné domy, bytové domy, školy, haly, sklady, kanceláře, chaty, garáže, atd.). Montáž hromosvodu trvá 1 – 2 dny podle typu staveb.

 

MOŽNOSTI POUŽITÍ MATERIÁLU NA HROMOSVOD:

 

AlMgSi

Prvek, který se skládá z hliníku, hořčíku a křemíku. Řadí se mezi materiál bezúdržbový, je lehčí na zátěž střechy. Momentálně nejpoužívanější. Nižší pořizovací cena jak u Cu a vyšší než FeZn.

FeZn

Levnější varianta než AlMgSi a Cu. Méně odolný korozi, je potřeba obnovovat nátěry před revizí. Menší životnost. Železo, které je zinkované má stříbrnou barvu.

Cu

Je prvek pro montáže elektroinstalací načervenalé barvy. Vlastnost s velmi dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolný proti korozi. Nejdražší varianta materiálu.

 

REVIZE HROMOSVODU
K čemu revize slouží a je opravdu nutná?

Revizní technik provádí:

Kontoluje zda byly respektovány stanovené aplikační podmínky a dodrženy dané montážní postupy pro ochranu před bleskem. Je důležité zkontrolovat, zda hromosvod odpovídá projektové dokumentaci zpracované podle norem ČSN, zda všechny součásti hromosvodu jsou v dobrém stavu a nejsou zkorodovány a hlavně pokud vodivé časti na střeše, jsou připojeny k hromosvodu, nebo dostatečně chráněné oddálenými jímači (včetně okapů, antén, komínů, atd..)

Revize by měla být provedena během realizací staveb, po instalaci nového hromosvodu, po opravách případně celkové rekonstrukce hromosvodu. Intervaly pravidelných revizí jsou dány normami podle typu objektu. U rodinných domů se pravidelná revize provádí každé 4 roky. Je důležité kontrolovat stav jímací soustavy, zemničů a spojů.

Nátěry a opravy hromosvodu před revizí

Máte zrezlý či poškozený hromosvod a chcete, aby byl stále funkční?

Zjistíme Vám, jestli hromosvod funguje a co by bylo nejvhodnější, aby dál spolehlivě sloužil. Důležitou ochranou před korozí je nátěr, ten provádíme na všechny typy materiálu, dle potřeby.

Opravujeme nedostatky starých hromosvodů, špatná uzemnění, která neodpovídají normám ČSN.

Připojíme Vám nepřipojené vodivé předměty, nebo uděláme oddálené jímače na střeše (komínky, oplechování, vyvložkování komínů, antény, fotovoltaické elektrárny.) k hromosvodu, aby nedošlo k jiskření a případném požáru.

Projekt hromosvodu skutečného provedení

Dle platných norem ČSN EN je nutné vytvořit projekt skutečného provedení ke každému hromosvodu. Projekty provádíme dle platných norem již od 1000 Kč.

Projekt skutečného provedení se přikládá k revizní zprávě a slouží při pozdějších revizích ke kontrole, zda je vše na svém místě.

 

Rekonstrukce hromosvodu

Máte zájem o kompletní rekonstrukci?

Provádíme kompletní rekonstrukce hromosvodů na rodinných domech, bytových a panelových domech, na školních objektech a dalších…

Demontáž hromosvodu provádíme ZDARMA!

UZEMNĚNÍ HROMOSVODU

Provádíme uzemnění hromosvodů, konstrukcí, komínů, žebříků, elektroinstalace, fotovoltaických elektráren a všeho vodivého.

K čemu slouží uzemnění a uzemňovací soustava?

Uzemňovací soustava patří k nejdůležitějším součástem hromosvodu. Uzemnění slouží k rozptýlení bleskového proudu do země.

Rozeznáváme dva typy uzemňovací soustavy:

Typ A – každý svod má své uzemnění nespojené s ostatními svody

Typ B – vzájemně propojená zemnící soustava

Uzemnění hromosvodu může být provedeno při instalaci nového hromosvodu pomocí zemnících tyčí, desek a zemícího pásku.

 

Pro více informací nás můžete kdykoliv kontaktovat.


Copyright © WELDEX 2019
Vytvořilo webové studio Petr Stibor