Tech. správa nemovitostí

Staráme se o kompletní technickou údržbu nemovitostí.

 • vedení evidence bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
 • založení a průběžná aktualizace elektronické karty domu (pasport)
 • vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitosti
 • sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
 • převod smluv na dodávku služeb a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění)
 • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor
 • zajištění pravidelné údržby zahrad a dvorů
 • zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
 • zajištění služeb recepce
 • zajištění ostrahy nemovitosti
 • zajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby, nonstop linka pro hlášení havárií
 • zajištění znaleckých a odborných posudků
 • převzetí dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta
 • archivace dokumentace k nemovitosti po dobu správy

 

Pro více informací nás můžete kdykoliv kontaktovat.


Copyright © WELDEX 2019
Vytvořilo webové studio Petr Stibor